prodej spoluvlastnických podílů v k.ú. Mokrovraty a v k.ú. Pouště (okres Příbram)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

24.02.2022
31.12.2023

Na základě usnesení soudu: Krajský soud v Praze č.j. KSPH 62 INS 3067 / 2021 – B-5, bylo schváleno oddlužení dlužníka: Lucie Rázgová, plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční správkyně Dipl.-Jur. Zuzana Franclová nabízí k prodeji následující majetek zapsaný v majetkové podstatě a určený ke zpeněžení: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k pozemku parc. č. 403/13, v k.ú. Mokrovraty, LV č. 44 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k pozemku parc. č. 562/54, v k.ú. Mokrovraty, LV č. 44 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/42 k pozemku parc. č. 402, v k.ú. Mokrovraty LV č. 402 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 k pozemku parc. č. 229, v k.ú. Pouště, LV č. 65 Podmínky prodeje: – prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce; – kupní cena bude zaplacena ve prospěch účtu majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy; – insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku případně nepřijmout nabídku zájemce bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemce, a to i bez uvedení důvodů; – náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí ponese kupující – zájemce není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, ledaže mu bude předem povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (dle ust. § 295 odst. 3 InsZ). Cenové nabídky je možné zasílat rovněž na e-mail: insolvence@franclova.cz nebo do datové schránky ID: nigtykt.  

Informace o zadavateli

Dipl.-Jur. Zuzana Franclová zuzana@franclova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!