PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ náležejících do MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA FILIPA PETRÁŠE, SP. ZN.: KSHK 42 INS 2320/2017

Značka: KSHK 42 INS 2320/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

11.03.2021
26.03.2022

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE  DLUŽNÍKA FILIPA PETRÁŠE NABÍZÍ K PRODEJI NÍŽE UVEDENÝ SPOLUVLASNICKÝ PODÍL na nemovitých věcech.

 • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 43/100 na nemovitostech zapsaných na LV č. 931, k.ú. Královec; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov; Královec; podíl na pozemku p.č. 1171/3 – více je možno naleznout na www.cuzk.cz a také na www.justice.cz – insolvenční rejstřík.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • úhrada kupní ceny nejpozději před podpisem kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
 • kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to do 26.3.2022. Do předmětu nabídky uvádějte: ,,Nabídka na koupi spoluvlastnického podílu na nemovitostech –  F. Petráše“.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!