Prodej spoluvlastnických podílů z majetkové podstaty dlužníků Haldových Zdeňka a Dagmar sp. zn.: KSPA 53 INS 26898/2015

Značka: KSPA 53 INS 26898/2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekNemovité věci

17.02.2021
17.03.2021

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKŮ HALDOVÝCH ZDEŇKA A DAGMAR NABÍZÍ NÍŽE UVEDENÉ SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY.

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 na nemovitostech zapsaných na LV č. 728, k.ú. Rosice nad Labem;
 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na nemovitostech zapsaných na LV č. 10320, k.ú. Rosice nad Labem – zahrada;
 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na jednotce č. 1609/21 – vše na LV č. 1776 a 7673, kat. ú. Nusle, obec Praha, kat. úřad pro hlavní město Prahu, kat. pr. Praha. (je přepsáno už na katastru, podíl 29/36176, LV č. 1776);
 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na spoluvlastnickém podílu o velikosti 203/253232 na pozemcích vše zapsáno na LV č. 7804, k.ú. Nusle, obec Praha.

(SPRÁVCE BUDE MOCI ZPENĚŽIT TENTO MAJETEK  AŽ PO TÉ, CO BUDE VYDÁNO SOUHLASNÉ STANOVISKO S PŘÍMÝM PRODEJEM ZE STRANY VĚŘITELSKÉHO ORGÁNU A INSOLVENČNÍHO SOUDU.)

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: michaela.zourkova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 17.3.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi spoluvlastnických podílů Haldovi”.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!