Prodej spoluvlastnických podílů

Značka: 150026

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.02.2020
18.02.2021

Insolvenční správce dlužníka Jiřího Brzobohatého, v řízení vedeném pod zn. 62INS 29671/2014, v souladu s pokynem soudu vyzývá k předložení nabídek na uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnické podíly na nemovitosti sepsaní v soupisu majetkové podstaty pod položkami

• n3 – spoluvlastnický podíl o velikosti jedna ideální polovina k pozemku č. parcel. 130/9 a
151, zapsané na LV č. 605, katastrální území Boseň, nemovitost je vedená Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav a
• n4 – spoluvlastnický podíl o velikosti jedna ideální šedesátina k pozemku č. parcel 302,
zapsané na LV č. 285, katastrální území Veselá u Mnichova Hradiště, nemovitost je
vedená Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

nejvyšší nabídce, za podmínek úhrady ceny před podpisem smlouvy na účet majetkové podstaty.

Nabídky zasílejte insolvenčnímu správci JUDr. Pavlu Čížkovskému, na adresu Praha 1, Václavské n. 18, poštou nebo elektronicky (pavel@cizkovsky.cz), lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 16. března 2020. Podrobnější informace je možno vyžádat u správce elektronickou poštou.

JUDr. Pavel Čížkovský

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka
  06.12.2023 20.12.2023 Královehradecký kraj 500000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!