Prodej spoluvlastnických podílů

Značka: 150026

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.02.2020
18.02.2021

Insolvenční správce dlužníka Jiřího Brzobohatého, v řízení vedeném pod zn. 62INS 29671/2014, v souladu s pokynem soudu vyzývá k předložení nabídek na uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnické podíly na nemovitosti sepsaní v soupisu majetkové podstaty pod položkami

• n3 – spoluvlastnický podíl o velikosti jedna ideální polovina k pozemku č. parcel. 130/9 a
151, zapsané na LV č. 605, katastrální území Boseň, nemovitost je vedená Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav a
• n4 – spoluvlastnický podíl o velikosti jedna ideální šedesátina k pozemku č. parcel 302,
zapsané na LV č. 285, katastrální území Veselá u Mnichova Hradiště, nemovitost je
vedená Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

nejvyšší nabídce, za podmínek úhrady ceny před podpisem smlouvy na účet majetkové podstaty.

Nabídky zasílejte insolvenčnímu správci JUDr. Pavlu Čížkovskému, na adresu Praha 1, Václavské n. 18, poštou nebo elektronicky (pavel@cizkovsky.cz), lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 16. března 2020. Podrobnější informace je možno vyžádat u správce elektronickou poštou.

JUDr. Pavel Čížkovský

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!