Prodej spoluvlastnikého podílu 1/7 na nemovitosti v k.ú Krásné Březno

office@liquidators.cz

Prodej spoluvlastnikého podílu 1/7 na nemovitosti v k.ú Krásné Březno

Společnost LIQUIDATORS v.o.s. insolvenční správce dlužníků Andreje Baloga, nar. 02. 03. 1953 a Ĺudmily Balogové, nar. 31. 07. 1956, oba bytem Studentská 271, 403 31 Ústí nad Labem vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 45 INS 10103 / 2019 nabízí k prodeji:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na pozemku parc. č. 213 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba, č. p. 246 (objekt k bydlení), v obci Ústí nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 189 v katastrálním území Krásné Březno vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

  • prodej nejvyšší nabídce;
  • minimální kupní cena dle znaleckého posudku, tj. 90 000 Kč;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky;
  • kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy.

Své nabídky prosím zasílejte nejpozději do 31. 3. 2021. Více informací o nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

 

Značka:

KSUL 45 INS 10103 / 2019

Cena:

90000 Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Ústecký kraj

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

23.02.2021
31.03.2021


Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Související inzeráty