Prodej spoluvlastnikého podílu 1/7 na nemovitosti v k.ú Krásné Březno

Značka: KSUL 45 INS 10103 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

23.02.2021
31.05.2021

Společnost LIQUIDATORS v.o.s. insolvenční správce dlužníků Andreje Baloga, nar. 02. 03. 1953 a Ĺudmily Balogové, nar. 31. 07. 1956, oba bytem Studentská 271, 403 31 Ústí nad Labem vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 45 INS 10103 / 2019 nabízí k prodeji:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7 na pozemku parc. č. 213 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba, č. p. 246 (objekt k bydlení), v obci Ústí nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 189 v katastrálním území Krásné Březno vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy.

Své nabídky prosím zasílejte nejpozději do 31. 3. 2021. Více informací o nemovitosti naleznete v přiloženém znaleckém posudku.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!