PRODEJ – STOLNÍ POČÍTAČ HP COMPAQ + MONITOR

Značka: Heller/II/4

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

16.04.2020
30.12.2020

Ins. správce prodává movitý majetek z majetkové podstaty ins. dlužníka Petra Hellera, insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPH 77 INS 3906/2019.

Jedná se o následující věc:

 • stolní počítač HP Compaq + monitor (opotřebované věci)
 • umístění Brno

Pro bližší informace kontaktujte: katerina@sirhalova.cz, tel. 775 113 702.

Nabídky podávejte na mail: katerina@sirhalova.cz

Podmínky prodeje:

 1. Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení prodávané věci, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 3. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy/před nabytím účinnosti kupní smlouvy.
 4. Předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 5. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 16.05.2024 Celá ČR 15 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 21.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 03.05.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!