Prodej stolního fotbálku z insolvenčního řízení Studio Moderna s.r.o.

Značka: MSPH 76 INS 12955 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

11.03.2024
29.03.2024

Insolvenční správce dlužníka Studio Moderna s.r.o., IČO: 26159074, se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3, v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 76 INS 12955 / 2023, nabízí k prodeji následující majetek z majetkové podstaty dlužníka:

 • stolní fotbálek sepsaný pod položkou č. 73 soupisu majetkové podstaty

Nabídky se podávají do dne 29. 3. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „kancelar@vlasany.cz“. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje. Prohlídka majetku je možná v sídle dlužníka po předchozí telefonické domluvě.

Podmínky prodeje:

 • Uvedený majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, a to po odsouhlasení věřitelským výborem,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy,
 • insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 insolvenčního zákona, nebude-li povolena výjimka dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona,
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!