Prodej SW – Kyberfyzikální modeler

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Hlavní město Praha

Ostatní majetek

06.09.2022
30.09.2022

Insolvenční správce dlužníka 33A+ s.r.o., IČ: 06610901 , sp. zn. KSPH 65 INS 21023 / 2020, vyhlašuje výběrové řízení na prodej SW zapsaný do majetkové podstaty dlužníka. 

Podmínky prodeje: – zaslání nabídky z identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou – nejvyšší nabídce – úhrada kupní ceny před uzavřením smlouvy – insolvenční správce může bez udání důvodů výběrové řízení zrušit Kontakt: rychtalikova@rychtalikova.cz

Kyberfyzikální modeler je nástroj pro uživatelské modelování reálných business procesů a informačních a materiálových toků uvnitř firmy nebo jejího oddělení.  Modeler umožňuje komplexní modelování procesních map a postupů. Modelování probíhá ve speciální aplikaci spuštěné ve webovém prohlížeči pomocí kreslicího nástroje. Je tu možnost modelování on-line, ale i možnost modelování Stand-Alone a následnou synchronizací. Modeler obsahuje uživatelský konfigurátor diagramů s paletkovým návrhářem modelovaných objektů a možnosti definic povolených kombinací mezi modelovanými objekty.

 

 

Případné rozšíření nabídky:

Schopnosti modeleru:

 • Modelovací editor (On-line / Off-line)
 • Uložené modelování

———————————————

 • Konfigurační úlohy
  • Editor typů diagramů
  • Editor typů uzlů
  • Editor typů vazeb
  • Editor typů svazků
  • ——————————————–
  • Editor nástrojových paletek  (Uzly, Vazby, Svazky)
   • Povolené uzly v typu diagramu
   • Povolené typy vazeb mezi typy uzlů
   • Povolené svazky v typu diagramu
  • ——————————————-
  • Editor vizuálních prvků (vzorové nastavení properties)
  • ——————————————-
  • Editor datových struktur
  • Editor datových šablon

Typy diagramů

V modeleru si uživatel bude moci zakládat různé instance z pre-definované sady typů diagramů (budou v nabídce), přičemž výčet těchto typů bude možné v případě potřeby dále uživatelsky doplňovat pomocí k tomuto účelu dostupné konfigurační úlohy.

Příklad: Uživatel si založí nový diagram typu „business process“, a protože bude mít potřebu některé procesní kroky ještě více detailněji precizovat, založí si nové typy diagramy například jeden typu „2D-mapa rozmístění strojů“ a druhý typu „Nasazení agentů na stroji“.

Nástrojové paletky

Každý typ diagramu pak bude obsahovat k danému typu diagramu vztaženou základní paletku vizuálních prvků (shapes), které může uživatel vkládat do diagramu daného typu. Zpravidla se zde bude jednat o různé vizualizace uzlů, vazeb a svazků pre-definovaných k danému typu diagramu.

Výčet všech těchto vizuálních prvků a povolené vazební kombinace mezi nimi bude opět standardně v nabídkové paletce, přičemž jak výčet všech těchto prvků, tak jejich povolených kombinací bude možné uživatelsky doplňovat pomocí k tomuto účelu dostupné samostatné konfigurační úloze.

Editor vzorů vizuálních prvků (propoerties)

Každý jednotlivý v diagramu zobrazovaný prvek bude mimo jeho definiční možnost použití (Viz. výše) vždy vycházet z určitého pre-definovaného tvarového vzoru, vztaženého k danému typu prvku (typ uzlu, typ vazby, typ svazku, typ poznámky) a bude si tak nést předdefinované properties (vzory tvarů grafických objektů (shapes), tvar rámečku/šipky/artefaktu, velikost textu, výchozí jazyk, ikonka, defaultní velikost, defaultní style, výběr zobrazovaných dat a jejich rozmístění …)

Standardní ovládací funkce editru

Nedílnou součástí budou základní ovládací funkce save, back, cut, copy, paste, delete, grupování a rozdělování, formát textu, zarovnání, barevná schémata ke každému prvku, zoom, print, export, import…

Nadstandardní ovládací funkce editoru

Možnost synchronizace dat v cloudovém úložišti.

Editor šablon doménových datových struktur.

Konfigurátor modeleru bude umožňovat modelování šablon datových struktur poskytnutých do informačních toků během procesního modelování. Tyto šablony datových struktur bude možné uživatelsky volně vytvářet a případně si je dále upravovat a verzovat podle aktuálních potřeby pro daný modelovaný business proces. Předpokládá se vytvoření iniciální sady šablon pro okamžité využití v modeleru, přičemž si uživatel pomocí již existujících šablon může produkovat další.

Modeler datových šablon bude navržen s maximálním důrazem na opakované využití již jednou namodelovaných doménových struktur. (Adresa, Platební údaje, Faktura,…) a možnost jejich opakovaného využití v modelovaných  procesech přenosů informací.

Informace o zadavateli

Sylva Rychtalíková stratil@rychtalikova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!