PRODEJ: TAHAČ MAN 18.433 FLS TGA A NÁVĚS GENERAL TRAILERS – FRUEHAUF

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Movité věci

24.04.2023
31.05.2023

Prodej: tahač a návěs

Prodej movitého majetku:

 • Nákladní automobil – tahač návěsů; MAN 18.433 FLS TGA, VIN: WMAH08ZZ86G184304, RZ 8T5 0707, první evidence v ČR: 2006 a
 • Nákladní návěs, GENERAL TRAILERS – fruehauf, VIN: VFKTX34CW42EX4745, RZ: 6T4 2324, první evidence v ČR: 2004,

dále jen „vozidlo a návěs“,

 

v rámci insolvenčního řízení Pavla Svobody, vedeno u Krajského soudu v Brně  pod sp. zn. KSBR 32 INS 585/2021.

Pokyn k prodeji byl udělen zajištěným věřitelem: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž.

Prodej zájemci s nejvyšší nabídkou, kupní cena musí být uhrazena bezhotovostně před podpisem kupní smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka. Minimální kupní cena 56 000 Kč.

Ocenění a prohlídka vozidla a návěsu dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Alexandrem Čapkou, Ph.D. Znalecký posudek č. 10/2022 ze dne 21. 8. 2022. Vložen přílohou tohoto inzerátu. Stav vozidla viz znalecký posudek. Ze znaleckého posudku, jakož i ze sdělení dlužníka: vozidlo je v současné době nepojízdné. Odvoz vozidel nutný.

Předmět vozidel je ve stavu, jak stojí a leží.

Prodej vozidla a návěsu se nabízí jako soubor za minimální kupní cenu ve výši 56 000 Kč.

Nabídky podávejte do:  31. 5. 2023

Informace o dalších skutečnostech vztahujících se k předmětu prodeje je možno získat u insolvenční správkyně   – Mgr. Zuzana Hrudová, email: kancelar-hrudova(at)centrum.cz, tel 596 637 253

Nabídka k odkupu vozidla a návěsu musí obsahovat přesné označení zájemce (obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, resp. jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště. Dále nabídka musí obsahovat nabízenou cenu prodeje v Kč. Dále nabídka musí obsahovat označení insolvenčního řízení: sp. zn. KSBR 32 INS 585/2021 a předmět: vozidlo a návěs“.

Součástí nabídky je rovněž sdělení údajů: telefon a email.

Insolvenční správkyně  si vyhrazuje právo nabídku k odkupu vozidla návěsu kdykoli v jeho průběhu inzerce bez uvedení důvodu zrušit.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky.

Minimální nabídková cena 56 000 Kč.

Nabídky adresujte: kanclear-hrudova (at ) centrum.cz ; DS: brabet3 ; případně písemně: Mgr. Zuzana Hrudová, insolvenční správkyně, 28. října 813/248, 709 00 Ostrava

Obhlídka možná po domluvě s insolvenční správkyní. Umístění vozidla a návěsu: Kroměříž-Kotojedy


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zuzana Hrudová zuzana.hrudova@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!