PRODEJ – úplatné postoupení pohledávky ve výši 1.660.000,-Kč

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

24.03.2020
21.12.2020

Ins. správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty ins. dlužníka NONTREX s.r.o., IČ 27731898, insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSBR 31 INS 30783 / 2013

Jedná se o pohledávku z titulu náhrady škody v nominální výši 1.660.000,-Kč vč. úroku z prodlení ve výši 9,75% p.a. od 17.1.2019 do zaplacení za Petrem Kubickým, nar. 19.3.1968. Vůči dlužníkovi není v tomto okamžiku vedeno insolvenční řízení.

Pohledávka je v současné době předmětem nalézacího řízení.

Pro bližší informace kontaktujte: office2@sirhalova.cz, tel. 735 198 780. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: office2@sirhalova.cz.

Podmínky prodeje / postoupení pohledávky:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemce s  nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky NONTREX“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku úplaty za postoupení.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!