Prodej – věc hromadná – strojní a technické vybavení

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

02.04.2024
01.08.2024

Viktor Švantner, advokát,
IČO 72015900, místem podnikání
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň
jako insolvenční správce dlužníka
STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 13582216,
se sídlem Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji v nejvyšší nabídce tyto dále specifikované movité věci:

položka Soupisu majetkové podstaty II. Movitý majetek poř. č. 7:

věc hromadná – strojní a technické vybavení

Orientační kupní cena: 155 000,– Kč včetně DPH

PODMÍNKY:

Nabídky na odkup jednotlivých movitých věcí nebudou akceptovány. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Písemné nabídky s uvedením kupní ceny za nabízenou položku podávejte do 12. dubna 2024, 12:00 hod.

na adrese:

Viktor Švantner, advokát,
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň

v zalepených obálkách s viditelným označením:

„Výběrové řízení STABYT – TECHNICKÉ VYBAVENÍ“

Insolvenční správce si vyhrazuje právo došlé nabídky bez uvedení důvodu odmítnout.

Bližší specifikace prodávaného movitého majetku je uveřejněna v insolvenčním rejstříku pod B-28 (majetek Sklad Bělisko ÚO) a B-30.

Další informace o podmínkách prodeje lze získat na:
email: insolvence@svantner.cz, viktor.svantner@email.cz,
tel.: 604 620 779, 377 321 490
osobně v sídle IS

Vyhodnocení podaných nabídek proběhne dne 12. dubna 2024 v 14:00 hod. v sídle insolvenčního správce na adrese: Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň.

Viktor Švantner, advokát
insolvenční správce dlužníka STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí


Informace o zadavateli

Viktor Švantner viktor.svantner@email.cz Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!