prodej věcí z tiskárny

Značka: KSBR 44 INS 1945 / 2019 AREAL SYSTEMS

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

15.11.2021
13.12.2021

Beneš – insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 44 INS 1945 / 2019 u Krajského soudu v Brně.

Konkrétně se jedná o položku:

č.1 – tiskařské zařízení Xerox 7142, model RJ-900C, sériové číslo: FN4E002192

č.2 – ručně vedený paletový vozík BT Lifter

č.3 – zavírací stroj na drátěnou vazbu Press 720

č.4 – tiskařské zařízení Konica Minolta Biz Hup Pro C6501, včetně příslušenství,

sériové číslo: A0U0021000233

vše zapsané v majetkové podstatě dlužníka a zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 17.12.2019 v oddíle B – 17.

Prohlídka možná po předchozí dohodě na e-mail forman@insolvence-bis.cz

Uskladněno v lokalitě Čáslav.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 13.12.2021 na adresu:

forman@insolvence-bis.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno,  IČ/RČ,  sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!