prodej většího množství staršího kancelářské vybavení (část demontovaná)

Značka: MSPH 99 INS 18872 / 2020 ZAVOS

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

19.02.2021
28.02.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce.

Beneš – insolvenční správce, v.o.s.,  insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: ZAVOS s.r.o., IČ: 60203013, Vinohradská 2516/28, 120 00  Praha 2. Insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou MSPH 99 INS 18872 / 2020, nabízí k prodeji movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, zveřejněno na listu B-5,  položky 6 – 29 – počítačová technika, tiskárny, položky 30 – 37 – soubor nábytku (židle, skříněk  kontejnery, regály)

Na prohlídku je nutné se předem objednat. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

Věci jsou uložené ve skladu u Sedlčan.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: lenger@insolvence-is.cz, nejpozději do 28.2. 2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží.


Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!