PRODEJ VLASTNICKÉHO PODÍLU o velikosti 7/16 na pozemku p.č.1320/2 v k.ú. Dolní Skorošice

Značka: KSOL 20 INS 5347/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

04.12.2020
04.01.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl  o velikosti 1/17 na pozemku v obci  z majetkové podstaty dlužníka: Dagmary Mrázkové, sp. značka KSOL 20 INS 5347/2020.

Předmět prodeje:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 7/16 na: pozemek parcel. č. 1320/2 – orná půda, zapsáno na LV 410, k.ú. Dolní Skorošice, vedeno u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník.

Podmínky prodeje:
– kupní cena za nejvyšší nabídku;
– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;
– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;
– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;
– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Cena dle znaleckého posudku je stanovena ve výši 125 790 Kč.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: zmeskalova@administraceinsolvenci.cz.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 06.01.2024 Ústecký kraj 198000 Kč Nejvyšší nabídka
  03.12.2023 10.12.2023 Pardubický kraj 50000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 01.01.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!