prodej vozidel

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

05.05.2022
30.09.2022

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. KSOL 10 INS 6811/2021, dlužník: NATIVE CZ s.r.o., IČ 25387383, se sídlem Přerov I-Město, Kojetínská 358/71, PSČ 750 02, prodává ins. správce níže uvedená vozidla:   1/ SUBARU LEGACY OUTBACK 2.0D BL/BPS, Datum evidence v ČR: 15.12.2008, Datum evidence ve světě: 15.12.2008; 2/ FIAT DUCATO 2.8 JTD 15 244 BPMNC/AY, Datum evidence v ČR: 12.12.2005, Datum evidence ve světě: 12.12.2005; 3/ LAND ROVER DISCOVERY 3 2.7 LA, Datum evidence v ČR: 01.11.2007, Datum evidence ve světě: 01.11.2007 Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.5.2022 na adresu kanceláře insolvenčního správce:  

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz   Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:   – jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla) – nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem – nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc – telefonický a e-mailový kontakt na zájemce     Podmínky prodeje:   – prodej nejvyšší nabídce – úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy – náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující – věci se prodávají „jak stojí a leží“ – insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Informace o zadavateli

Vladimíra Šůstková Zukalová zukalova@post.cz Heršpická 800/6, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!