Prodej vozidla AUDI A4

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

13.05.2024
31.07.2024

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, sp.zn. KSBR 30 INS 16553/2023, dlužník David Kouřil, r.č. 951201/4347, IČ 19445911, bytem Havířská 252, 664 84 Zastávka u Brna, prodává ins. správce níže uvedené vozidlo:

Osobní automobil Audi A4, RZ: 9S9 8898, VIN: WAUZZZ8K29A152535, první zaevidování v roce 2009

Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.7.2024 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

– jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

– nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

– nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

– telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem věcí hradí kupující

– věci se prodávají „jak stojí a leží“

– insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Informace o zadavateli

Vladimíra Šůstková Zukalová zukalova@post.cz Heršpická 800/6, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Česko

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!