Prodej vozidla – Fiat Ducato 1.9 D, valník

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Movité věci

11.08.2020
15.09.2020

Mgr. Marek Sochor, insolvenční správce dlužníka SENTEREX a.s., IČ 241 84 861, nabízí, v souladu s usnesením MS v Praze č.j. sp. zn. MSPH 76 INS 30311/2019-B-18, kterým byl udělen souhlas s prodejem majetku mimo dražbu, k prodeji nákladní automobil Fiat Ducato 1.9 D, typ valník, první evidence v ČR v r. 1995, zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou 4.

Vozidlo se prodává jako ojeté a silně opotřebované, v současné době je dlouhodobě neprovozováno, odstaveno. Oznamovatel upozorňuje, že za současného stavu vozidlo nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích – nemá platnou STK – odtah nutný. Prohlídka předmětu prodeje možná po předchozí telefonické či emailové dohodě.

Oznamovatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na koupi předmětu prodeje. Nabídka  musí být doručena k rukám insolvenčního správce  nejpozději do 15.9.2020 a musí obsahovat úplné označení zájemce včetně sídla a kontaktních spojení, IČ, resp. r.č., a dále označení předmětu prodeje, nabízenou kupní cenu.

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.  Zájemce rovněž nese náklady s uzavřením kupní smlouvy, převzetím a převodem vozidla.

Majetek bude prodán nejvyšší nabídce odsouhlasené zástupcem věřitelů.

Toto oznámení o prodeji není veřejným návrhem na uzavření smlouvy, zadáním veřejné zakázky, výběrovým řízením ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu platných právních předpisů. Oznamovatel si vyhrazuje právo odmítnout některé nebo všechny nabídky bez uvedení důvodů.


Informace o zadavateli

Mgr. Marek Sochor msochor@aksochor.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!