Prodej vozidla – Seat Toledo 1.6

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Movité věci

11.08.2020
15.09.2020

Mgr. Marek Sochor, insolvenční správce dlužníka SENTEREX a.s., IČ 241 84 861, nabízí, v souladu s usnesením MS v Praze č.j. sp. zn. MSPH 76 INS 30311/2019-B-18, kterým byl udělen souhlas s prodejem majetku mimo dražbu, k prodeji osobní automobil Seat Toledo 1.6, typ sedan, první evidence v ČR v r. 2014, zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou 5.

Vozidlo se prodává jako ojeté. STK platná do 7/2020 – v důsledku nařízení EU v rámci koronavirových opatření prodlouženo o 7 měsíců. Prohlídka předmětu prodeje možná po předchozí telefonické či emailové dohodě.

Oznamovatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na koupi předmětu prodeje. Nabídka  musí být doručena k rukám insolvenčního správce  nejpozději do 15.9.2020 a musí obsahovat úplné označení zájemce včetně sídla a kontaktních spojení, IČ, resp. r.č., a dále označení předmětu prodeje, nabízenou kupní cenu.

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Zájemce rovněž nese náklady s uzavřením kupní smlouvy, převzetím a převodem vozidla.

Majetek bude prodán nejvyšší nabídce odsouhlasené zástupcem věřitelů.

Toto oznámení o prodeji není veřejným návrhem na uzavření smlouvy, zadáním veřejné zakázky, výběrovým řízením ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu platných právních předpisů. Oznamovatel si vyhrazuje právo odmítnout některé nebo všechny nabídky bez uvedení důvodů.


Informace o zadavateli

Mgr. Marek Sochor msochor@aksochor.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 08.01.2024 Ústecký kraj 60000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 17.12.2023 Hlavní město Praha 20000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 08.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!