Prodej vozíků k rychlovýpalu

office@liquidators.cz

Prodej vozíků k rychlovýpalu

Společnost LIQUIDATORS, v.o.s. nabízí k prodeji 16 ks vozíku k rychlovýpalu dlužníka MORITZ ZDEKAUER 1810, s.r.o., IČ: 252 35 851, se sídlem Dlouhá 389, Plesná, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 51 INS 173102018.

Cena dohodou.

Podmínky prodeje:

  • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
  • prodej nejvyšší nabídce;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
Movité věci

08.07.2019
07.07.2020


Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Související inzeráty