prodej vybavení a zbytku materiálu

Značka: KSBR 3 INS 4500 / 2022 Zámečnictví Napajedla

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Movité věci

25.07.2022
15.09.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce.

 BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., insolvenční správce (dále jen IS) dlužníka: Zámečnictví Napajedla, spol. s r.o., IČ: 46979999, vedené pod č.j. KSBR 3 INS 4500 / 2022 nabízí k prodeji níže uvedený movitý majetek dlužníka.

Předmětem prodeje jsou nezajištěné movité věci položky č. 1-32, 34 a 35 , zveřejněno na listu B-2 a aktualizace soupisu majetkové podstaty na listu B-6.

Prohlídka je stanovena na 6.9.2022 a to od 13hod do 14hod. Na prohlídku je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: lenger@insolvencni-spravce.cz  (nejpozději do 2.9.2022), jinak se prohlídka neuskuteční.

Uskladněno v lokalitě Napajedla (Zlín).

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: lenger@insolvencni-spravce.cz, nejpozději do 15.9. 2022. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny celého souboru včetně DPH (dlužník je stále plátce), dále uvedení délky odvozu předmětu prodeje (jednotka – dny),  majetek se nachází v objektu třetí osoby – vlastník je připraven do objektu pro vyklizení pustit elektrický proud s podmínkou úhradu spotřeby energie po dobu vyklízení (bude odečet dle elektroměru) , tento náklad jde k tíži kupujícího, proto je nutné do nabídky uvést zda zájemce požaduje k vyklizení předmětu prodeje elektřinu nebo ne, v případě, že ano, pak sdělení, že se zavazuje k úhradě její spotřeby.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!