prodej vybavení domu a domácnosti

Značka: MSPH 88 INS 15427/2019 Genema

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

11.12.2020
12.01.2021

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: Genema, s. r. o., IČO 247 89 381, sídlem Opletalova 1683/41, 110 00 Praha 1, insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou MSPH 88 INS 15427/2019, nabízí k prodeji movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty (B-42) pod položkou č. 2 až 47.

Na prohlídku je nutné se předem objednat. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční. Datum prohlídky byl stanoven na 21.12.2020  od 10hod. Majetek je uložen k.ú. Lhotka u Mělníka .

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: prodej@insolvence-is.cz, nejpozději do 12.1.2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!