Prodej vybavení Hotelu Pod Kyčmolem (Horní Lomná)

Značka: KSOS 22 INS 6142/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

15.10.2020
06.11.2020

Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji movité věci tvořící vybavení Hotelu Pod Kyčmolem v Horní Lomné.

 

Seznam nabízených movitých věcí je připojen k tomuto inzerátu, příp. si lze jeho zaslání elektronickou poštou vyžádat prostřednictvím e-mailu info@siwy.cz.

 

Nabídku je možné předložit pouze na všechny movité věci; tyto budou prodány jako věc hromadná, tj. jak stojí a leží. Nabídky je možné zaslat poštou na adresu Mgr. Daniel Siwy, insolvenční správce, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, nebo na adresu info@siwy.cz, a to nejpozději do 14:00 hod. dne 02. 11. 2020.

 

Nabídka by měla obsahovat alespoň (i) identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození) včetně e-mailového, nebo telefonického kontaktu, a (ii) kupní cenu v české měně bez 21% DPH. Dlužník je plátcem DPH, tj. sjednaná cena bude o tuto daň navýšena.

 

Kupní cena bude muset být v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy. Jako vítězná může být vyhodnocena pouze nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Insolvenční správce má právo odmítnout všechny doručené nabídky.

 

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

 

Movité věci si mohou zájemci prohlédnout dne 22. 10. 2020 od 10:00 do 10:30 hod. na adrese Horní Lomná 140, okres Frýdek-Místek (tj. v Hotelu Pod Kyčmolem).

 

Bližší informace lze získat také na adrese info@siwy.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz ALIGA insolvence v.o.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 19065027, DIČ: 19065027

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!