Prodej vybavení prodejny Avion Shopping park Ostrava

Značka: MSPH 76 INS 12955 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

11.06.2024
08.07.2024

Insolvenční správce dlužníka Studio Moderna s.r.o., IČO: 26159074, se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3, v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 76 INS 12955 / 2023, nabízí k prodeji následující majetek z majetkové podstaty dlužníka:

 • vybavení prodejny Avion Shopping Park Ostrava (konkrétní položky viz příloha)

Vybavení je zpeněžováno jako celek. Nabídky se podávají do dne 8. 7. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „kancelar@vlasany.cz“ nebo datovou schránkou ID: a4vzr87. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje.

Podmínky prodeje:

 • Uvedený majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, a to po odsouhlasení věřitelským výborem,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy,
 • insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 insolvenčního zákona, nebude-li povolena výjimka dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona,
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!