Prodej vykonatelné pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Značka: MSPH 59 INS 7391/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

31.01.2023
30.09.2024

Insolvenční správce dlužníka Přemysl Dytko, r.č. 791023/0196, bytem Modletická 1/1390, 140 00 Praha 4 vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 7391/2014 (dále jen „Dlužník“), nabízí vykonatelnou pohledávku zahrnutou do Soupisu majetkové podstaty Dlužníka, a to konkrétně položku uvedenou v části H. Pohledávky pod číslem:

H-01 – Pohledávka za: Přemysl Povolný, nar. Dne 5.10.1980, bytem Moskevská 342/20, 101 00 Praha 10 Poskytnuté půjčky Dlužníkem v období od 02/2011 do 04/2014 ve výši 8 927 270,- Kč + příslušenství.

Pohledávka je v současnosti v celkové výši 18 840 000,- Kč bezúspěšně vymáhána prostřednictvím soudního exekutora.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku na email: lee.louda@louda-is.cz s předmětem emailové zprávy: MSPH 59 INS 7391/2014 – Nabídka k odkoupení pohledávky Dlužníka.

Nabídky musí obsahovat následující informace:
– přesné označení zájemce;
– výši nabízené ceny;
– kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:
– Pohledávka bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce odsouhlasené zajištěným věřitelem.
– Úhrada ceny proběhne před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky.
– Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
– Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
– Insolvenční správce má právo provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
– Je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout.
Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky podléhá schválení zajištěného věřitele.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát




    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!