Prodej vykonatelných pohledávek – Ing. Oldřich Valta insolvenční správce dlužníka KERATECH GROUP a.s.

Značka: KSUL 46 INS 1681/2008

Cena: Nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.12.2019
30.06.2023

Insolvenční správce Ing. Oldřich Valta, IČ: 699 01 571, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1, dlužníka KERATECH GROUP a.s., IČ: 254 41 469, se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, nabízí k odprodeji níže uvedené vykonatelné pohledávky za dlužníkem Stojan Stojanov, nar. 06.02.1955, bytem U Stadionu 272, 412 01 Litoměřice (dále jen dlužník). 1. Pohledávka ve výši 6.573.009,74 Kč vč. úroků z prodlení k 31.10.2019 Dle Rozsudku KS v Ústí nad Labem č.j. 50 T 8/2016-1157 ze dne 30.06.2017, se dlužník dopustil zločinu zpronevěry tím, že způsobil škodu velkého rozsahu společnosti KERATECH GROUP, a.s., IČ: 254 41 469, Litoměřická 272, Štětí, okr. Litoměřice. Dlužník se do uvedeného rozsudku do všech výroků odvolal. Dle Rozsudku VS v Praze č.j. 6 To 5382017-1244 ze dne 22.06.2018, odvolací soud pouze korigoval výši trestu. Rozsudek KS v Ústí nad Labem č.j. 50 T 8/2016-1157 ze dne 30.06.2017 nabyl PM dne 22.06.2018 ve znění Rozsudku VS v Praze č.j. 6 To 53/2017-1244 ze dne 22.06.2018 a je vykonatelný. viz příloha 2. Pohledávka ve výši 1.420.478,84 Kč vč. úroků z prodlení k 31.10.2019 Dle Rozsudku KS v Ústí nad Labem č.j. 46 ICm 2952/2016-331 ze dne 14.09.2018, které nabylo právní moci dne 10.11.2018 a je vykonatelné dne 01.06.2019, rozhodla soud, že dlužník je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku částku ve výši 189.031,84 Kč s úrokem z prodlení z částky 4.880.751,84 ve výši 8,05% ročně od 17.08.2016 do zaplacení. Dosud nebylo uhrazeno ničeho. viz příloha 3. Pohledávka ve výši 37.554,24 Kč vč. úroků z prodlení k 31.10.2019 Dle Rozsudku KS v Ústí nad Labem č.j. 46 ICm 2952/2016-331 ze dne 14.09.2018, soud ve výroku III. rozhodl, že dlužník je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci daného rozsudku náhradu nákladů řízení ve výši 34.772,00 Kč. Dosud nebylo uhrazeno ničeho. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.05.2019 a je vykonatelné dne 01.06.2019 ve znění usnesení VS v Praze č.j. 103 VSPH 996/2018-364 ze dne 10.05.2019. viz příloha Zpeněžení výše uvedených pohledávek bude uskutečněno přímým prodejem mimo dražbu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv podanou nabídku. Pohledávky budou zpeněženy jako celek. Nabídky je možné podávat nejpozději do 31.03.2020, a to: – do datové schránky insolvenčního správce ID:5zwyncf nebo, – e-mailem na ovalta@seznam.cz anebo, – poštou na adresu Obora 146, 440 01 Louny 1. Značka: KSUL 46 INS 1681/2008 Cena: Nejvyšší nabídka Kč Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Informace o zadavateli

Oldřich Valta ovalta@seznam.cz Ing. Oldřich Valta, Obora 146, 440 01 Louny 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!