Prodej výrobků společnosti MIKA a.s. (skladové zásoby kosmetických výrobků k vývozu mimo EU)

Značka: KPA 1/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Movité věci

23.03.2023
07.04.2023

Z insolvenčního řízení dlužníka MIKA a.s., Česká Třebová, nabízíme k mimodražebnímu prodeji skladové zásoby kosmetických výrobků (zejména tekutá mýdla, šampóny, krémy), které obsahují látku Buthylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6, tzv. Lilial) a které proto nemohou být od 1.3.2022 uváděny na trh v členských zemích Evropské unie. Skladové zásoby mohou být určeny k vývozu mimo EU. Položkový výčet skladových zásob je uveden v přiloženém seznamu.

Prohlídka předmětu prodeje je možná po telefonické domluvě v provozovně dlužníka v obci Sloupnice, okres Svitavy (tel. č. 603 839 161, p. Martin Novák). Insolvenční správce upozorňuje, že u části hotových výrobků uplynulo datum minimální spotřeby.

Mimodražební prodej proběhne za následujících podmínek:

 1. prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny, minimální nabídková cena není stanovena,
 2. kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
 3. kupující převezme skladové zásoby jako celek tak, jak stojí a leží, k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za skryté či jiné faktické vady,
 4. kupující hradí náklady spojené s odvozem skladových zásob z provozu Sloupnice, vydání skladových zásob a jejich odvoz musí proběhnout nejpozději do 30.4.2023.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

 ALFA insolvenční v.o.s., Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 6.4.2023 ve 12:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „výrobky MIKA a.s. – sklad LILIAL“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 10.000,- na účet majetkové podstaty č. 238 168 639/0600 pod var. symbolem 102. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději dne 6.4.2023. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 15-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky. Nabídky na koupi pouze části skladových zásob nebudou akceptovány.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!