Prodej z insolvenčního řízení – ideální podíl 1/48 na přístupové cestě

Značka: MSPH 79 INS 30342

Cena: 25000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

26.01.2021
28.02.2023

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Martin Jindřich Glozar, nar. 10.8.1972, bytem Praha 9, Jívanská 647/10, PSČ: 193 00 (dále jen „Dlužník“), vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 30342 / 2019, nabízíme k prodeji mimo dražbu formou výběrového řízení nemovitost: Ideální podíl 1/48 na parcele č. 325/43 v katastrálním území Slavošovice u Klatov, o velikosti 3 429m2, orná půda, LV 359, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy. Jedná se o položku č.1 (I. Nemovitý majetek) v soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného v insolvenčním řízení dne 19. 5. 2020 (oddíl B – 4.). Příjezdová komunikace v části Slavošovice u Klatov – Bolešiny, v klidné části mezi obcemi Čínov a Kydliny. Podmínky výběrového řízení: a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce minimálně za cenu 25 000,- Kč. b) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. c) Prodej věcí bude inzerován po dobu nejméně jednoho měsíce. d) Nabídky na odkup spoluvlastnického podílu je nutno zaslat v písemné podobě na adresu insolvenčního správce do 15.1.2023. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakt tel a email) a nabídku kupní ceny. e) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  294052 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  25500 Kč Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 31.08.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  6900000 Kč Dohodou
  07.06.2023 29.06.2023 Celá ČR 1532000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!