Prodej z insolvenčního řízení – Potraviny Delia – skladové zásoby a vybavení kanceláří a prodejen

Značka: MSPH 59 INS 5217/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věciNehmotný majetek

25.10.2021
19.11.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Potraviny Delia CZ a. s., IČO 058 03 187, se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 5217/2021.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek blíže specifikován v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 12.7.2021 pod číslem dokumentu MSPH 59 INS 5217/2021-B-14.

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=47703459

Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo:

v části II. Movitý majetek položky číslo:

1 – IT majetek

2 – Mobilní telefony a příslušenství

3 – Vybavení prodejen – zařízení

4 – Vybavení prodejen – nábytek

5 – Zásoby – sazba DPH 15%

6 – Zásoby – sazba DPH 21%

 

a

 

v části V. Ostatní majetek položky číslo:

2 – Účetní software GS5

3 – Licence MS OLP-NL SQL 2017 Server Starndard Core – 2ks

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zástupcem věřitelů.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 15.11.2021 (12:00 hod).

Možnost prohlídky majetku po předchozí domluvě dne 8.11 a 12.11.2021 mezi 8.00 a 10.00 hod. Majetek je uložen v areálu Strojíren Poldi, Kladno – Dubí.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!