Prodej zajištěných pohledávek z insolvenčního řízení společnosti Československé úvěrní družstvo v likvidaci

Značka: KSHK 35 INS 16182/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.02.2023
10.03.2023

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 69813019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti Československé úvěrní družstvo v likvidaci, IČO: 64946851, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02, Hradec Králové, nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaci, sepsaného soupisem majetku zveřejněným v ISIR dne 11. 1. 2022 pod č. d. KSHK 35 INS 16182/2021-B-41, konkrétně: 

 • položka č. 6 soupisu majetkové podstaty – pohledávka za dlužníkem Róbertem Vargou, na základě smlouvy o úvěru ze dne 26. 11. 2013, ve výši 309.008,48 EUR
 • položka č. 12 soupisu majetkové podstaty – pohledávka za dlužnicí Lacon, s.r.o., na základě smlouvy o úvěru ze dne 16. 1. 2017, ve výši 781.565 EUR

Jedná se o pohledávky zajištěné nemovitým majetkem na Slovensku. Bližší informace o pohledávkách budou poskytnuty na vyžádání.

Podmínky prodeje:

 1. a) prodej bude uskutečněn mimo dražbu zájemci s nejvyšší nabídkou
 2. b) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 3. c) termín předložení nabídek je do 10. 3. 2023

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, případně prostřednictvím datové schránky ID: a4vzr87. 

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!