Prodej zásob alkoholu z majetkové podstaty dlužníka Zámecký lihovar s.r.o.

Značka: KSCB 28 INS 16696 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Movité věci

07.06.2024
19.07.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSCB 28 INS 16696 / 2022 k odkupu níže uvedený majetek:

 • Soubor movitého majetku – láhve s alkoholem dle Přílohy č. 2 (aktuálně umístěno v sedmi gitterboxech – které je možné odkoupit samostatně za částku 2.500,- Kč/kus od vlastníka odlišného od insolvenčního dlužníka).

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu II. Movitý majetek pod položkou č. 4). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=56221891)

Upozornění: SPRÁVCE NERUČÍ ZA OBSAH LAHVÍ!

Podmínky výběrového řízení:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • nabídky musejí být doručeny nejpozději do 19.7.2024 včetně.
 • náklady spojené s převzetím předmětu zpeněžení hradí kupující; kupující je povinen převzít majetek z místa uskladnění nejpozději do 30 kalendářních dní od skončení VŘ, tj. ve lhůtě do 18.8.2024 včetně.
 • zájemce zřetelně označí, zda se jedná o nabídku kupní ceny vč. DPH nebo bez DPH;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku;
 • platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Prohlídka majetku je naplánována na 24.6.2024 v 10:00 hodin, na adrese Poříčí 850, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82. Zájemci nechť hlásí svoji účast na níže uvedeném e-mailu.

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu lukas.kotoun@indra-sebesta.cz. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSCB 28 INS 16696 / 2022 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!