Prodej zem. stavby na pozemku jiného vlastníka v k.ú. Břeclav

Značka: 92-AI

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

06.06.2024
07.07.2024

Likvidátor společnosti ATLAS IMPEX spol. s r.o. v likvidaci, gen. Šimka 1559/98, 690 03 Břeclav, IČ: 60698179, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce nemovitost vedenou Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, okres Břeclav, obec Břeclav, k.ú. Břeclav, zapsanou na LV 3658 (přílohou), a to:

 • stavba bez čp/če – zem. stav. na parcele St. 4174 jiného vlastníka, LV 10603, zatížená věcným břemenem užívání.

Nabídky zasílejte na adresu likvidátora Ing. Lukáš Nožička, Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno, na e-mailovou adresu: info@inozicka.cz nebo prostřednictvím datové schránky, ID DS: 9spx95u.

Likvidátor si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.


Informace o zadavateli

Lukáš Nožička info@inozicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!