Prodej zemědělských pozemků – k.ú. Záblatí u Ponědraže, obec Záblatí

Značka: KSCB 41 INS 10075/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.03.2022
17.04.2022

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Josefa Němce, bytem Heřmaň 74, 370 07 Heřmaň (KSCB 41 INS 10075/2020).

Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka:

 

 • LV č. 71, k.ú. Záblatí u Ponědraže, obec Záblatí, a to:

 

 • pozemku parc. č. 1347/305 – o výměře 4421 m2, trvalý travní porost,

 

 • LV č. 76, k.ú. Záblatí u Ponědraže, obec Záblatí, a to spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/148 na:

 

 • pozemcích č. 1347/21, 1347/26, 1347/34, 1347/44, 1347/58, 1347/66, 1347/74, 1347/86, 1347/96, 1347/104, 1347/122, 1347/128, 1347/136, 1347/210, 1347/310,

 

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec.

 

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Josefa Němce případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. dubna 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci (tyto jsou prodávány jako celek). Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku.

 

Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví, v takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat také to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám. Na obrázku je toliko první z nabízených pozemků.

 

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

 

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese – sasinova@ak-kt.cz nebo na telefonu 731 487 792. K žádosti Vám budou zaslány následující přílohy: list vlastnictví č. 71 a č. 76, znalecký posudek.


Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!