Prodej pohledávky 16 000 000,- Kč s přísl.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávka za Ing. Josefem Fischerem, nar. 04.03.1950 z titulu vrácení kupní ceny uhrazené dle Kupní smlouvy ze dne 12.09.2007 na prodej id. 1/2: jednotky č. 1196/27, jiný nebytový prostor a podílu ve výši id. 59210/412100 na společných částech domu Žižkov, č.p. 1196, byt. dům (nacházejícím se na pozemcích parc.č. 1784/2, 1786/4, 1787/2, 2023/4 a 2023/58) a pozemcích parc.č. 1786/1, 1786/4 a 1786/5, vše nacházející se v katastrálním území Žižkov, obec Praha, která byla následně shledána neplatnou, a to ve výši 16 000 000,- Kč s přísl.; Pohledávka přiznána rozsudkem soudu.

Insolvenční řízení vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 3614 / 2014

Prodej bude realizován ve prospěch vítěze výběrového řízení, který učiní v místě a čase nejvyšší nabídku. Příjem nabídek nejpozději do 31.03.2021.

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze. Žádost o další informace napište na email. adresu: igor.tomasek@itisia.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!