Projektová dokumentace

Značka: KSUL 71 INS 5172/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

09.02.2023
09.03.2023

Insolvenční správce dlužníka N & S & N Consultants s.r.o., IČO: 48292583, se sídlem Budovatelů 2830, 434 01 Most, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 71 INS 5172/2017, nabízí k prodeji dlužníkovu Projektovou dokumentaci týkající se výstavby zařízení pro energetické využití komunálního odpadu („Energetický zdroj a třídírna odpadu“), sepsanou pod položkou č. 15 soupisu majetkové podstaty dlužníka zveřejněného pod č.odd. KSUL 71 INS 51172/2017 – B – 3 ve znění jeho pozdějšího doplnění. 

Podmínky prodeje:

a) prodej bude uskutečněn mimo dražbu zájemci s nejvyšší nabídkou

b) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

c) termín předložení nabídek je do 9. 3. 2023

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, případně prostřednictvím datové schránky ID: a4vzr87. 

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 25.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.06.2024 30.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!