RD Cerekvice nad Loučnou

Značka: 1822

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Cerekvice nad Loučnou, Česko

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

03.12.2020
31.01.2021

Likvidační správce ustanovený v řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli Blanka Putnarová, nabízí se souhlasem soudu k přímému prodeji níže popsanou nemovitou věc, jež je sepsána v soupisu likvidační podstaty pod položkou poř. č. 1, a to:

 • pozemek p. č. 35, jehož součástí je budova čp. 28,

to vše obec a katastrální území Cerekvice nad Loučnou, zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 37.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • nabídka na koupi bude činit nejméně 300.000,- Kč,
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.01.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, avšak v každém případě dříve, než bude příslušnému katastrálnímu úřadu podán návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch nabyvatele,
 • prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktuje likvidačního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

 

Prohlídky se budou konat v termínech:
17.12.2020 v 14:00 hod.
18.01.2021 v 14:00 hod.

Zájemci se mohou v určené termíny dostavit na hromadnou prohlídku.


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!