REKLAMNÍ LAVIČKY z pozemních komunikací

Značka: 336/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Movité věci

20.05.2022
30.11.2022

Obchodní společnost BERGER – insolvenční správce a spol., IČO: 285 24 713, se sídlem: Praha 10, Bělocerkevská 1037/38, PSČ: 100 00, jakožto insolvenční správce dlužníka AD-Net, spol. s r.o., IČO: 261 62 695, se sídlem Praha 1, Opletalova 19/1441, PSČ: 110 00, insolvenční řízení sp. zn. MSPH 92 INS 14130/2021, nabízí k přímému prodeji (mimo dražbu) reklamní lavičky v počtu 1.621 ks.  

Podmínky prodeje:

– prodej nejvýhodnější nabídce
– kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– právo insolvenčního správce neuzavřít kupní smlouvu s žádným z kupujících, bude-li nabídnutá cena nedostatečná

Další informace lze získat u insolvenčního správce – tel: 222 520 807, email: office@akberger.cz.
Nabídku ceny za prodej souboru nemovitých a movitých věcí zašlete dopisem na adresu sídla správce, popř. emailem (office@akberger.cz). Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky i bez uvedení důvodu.


Informace o zadavateli

BERGER - insolvenční správce office@akberger.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2022 04.07.2022 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2022 04.07.2022 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2022 04.07.2022 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2022 04.07.2022 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!