Rekreační chata v k.ú. Křižanovice

Značka: K 399/2019

Cena: 30.000,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

13.06.2022
27.06.2022

Z insolvenčního řízení dlužníka – společnosti nemovite s.r.o. nabízíme k mimodražebnímu prodeji rekreační chatu ev. č. 22, která je vedena u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj na LV č. 718 pro obec a kat. území Křižanovice. Uvedená chata stojí na pozemku st. p. č. 187 o výměře 21 m2 (zastavěná plocha a nádvoří, chráněná krajinná oblast) ve vlastnictví jiného majitele. Smlouva o pronájmu pozemku není k dispozici.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny za následujících podmínek:

a) kupní cena bude činit nejméně částku 30.000,- Kč,

b) kupní cena bude ve prospěch majetkové podstaty složena nejpozději před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

c) při prodeji bude respektováno zákonné předkupní právo vlastníka pozemku st. p. č. 187,

d) kupující nabude stavbu rekreační chaty ve faktickém stavu k datu prodeje a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti prodávajícího za stavebně-technické a skryté vady nemovitostí.

Nabídky je nutno doručit v písemné podobě na adresu insolvenčního správce:

Mgr. Radan Vencl, insolvenční správce, Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 27.6.2022 v 15:00 hod.

Nabídka musí být zaslána v uzavřené obálce s označením „chata Křižanovice“. Platnost a závaznost nabídky musí být potvrzena složením peněžní jistoty (kauce) ve výši 10.000,- Kč na účet majetkové podstaty č.  229079255/0600 pod var. symbolem 57802019.  Peněžní jistota musí být připsána na uvedený bankovní účet nejpozději do 27.6.2022 v 15:00 hod. Vítězi výběrového řízení bude složená kauce započtena na kupní cenu. Neúspěšným zájemcům bude peněžní jistota vrácena nejpozději do 30-ti dnů od jejího složení na účet, z kterého byla poukázána.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo případně odmítnout veškeré došlé nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!