Rodinný dům – obec Svatava

advokat@aknovakova.eu

Rodinný dům – obec Svatava

Společnost DARO s.r.o. v likvidaci, IČ: 45355258,  se sídlem Svatava, ČSA 225, okres Sokolov, PSČ 35703, byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. února 2019, č. j. 38 Cm 601/2018-17, Krajský soud v Plzni, které nabylo právní moci dne 2.4.2019. Likvidátorem společnosti byla soudem jmenována Mgr. BOHDANA NOVÁKOVÁ, se sídlem Čáslavská 1750/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

V rámci zpeněžování majetku likvidované společnosti je nabízen k prodeji pozemku parc. č. 119, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí a jehož je součástí stavba Svatava č.p. 225, rodinný dům, to vše na LV 577, KÚ 760021 Svatava, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Tento majetek jsem nechala ocenit znaleckým posudkem č. 8949-1413/2019.

Podmínky prodeje:

  1. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.
  2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude výše nabízené kupní ceny.
  3. Kupní cena bude uhrazena na účet likvidační podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  4. Likvidátor má právo odmítnout všechny předložené nabídky.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Značka:

38 Cm 601/2018-17

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Galerie:


Odpovědět na inzerát

25.06.2020
25.06.2021


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu

Související inzeráty