Rodinný dům – obec Svatava

Značka: 38 Cm 601/2018-17

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

25.06.2020
25.06.2021

Společnost DARO s.r.o. v likvidaci, IČ: 45355258,  se sídlem Svatava, ČSA 225, okres Sokolov, PSČ 35703, byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. února 2019, č. j. 38 Cm 601/2018-17, Krajský soud v Plzni, které nabylo právní moci dne 2.4.2019. Likvidátorem společnosti byla soudem jmenována Mgr. BOHDANA NOVÁKOVÁ, se sídlem Čáslavská 1750/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

V rámci zpeněžování majetku likvidované společnosti je nabízen k prodeji pozemku parc. č. 119, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí a jehož je součástí stavba Svatava č.p. 225, rodinný dům, to vše na LV 577, KÚ 760021 Svatava, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Tento majetek jsem nechala ocenit znaleckým posudkem č. 8949-1413/2019.

Podmínky prodeje:

 1. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.
 2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude výše nabízené kupní ceny.
 3. Kupní cena bude uhrazena na účet likvidační podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 4. Likvidátor má právo odmítnout všechny předložené nabídky.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!