Sada nářadí

Značka: PRAGOSTAV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

09.01.2023
16.01.2023

v ins věci: PRAGOSTAV – Zličín s.r.o., IČO 28455754, sídlem Do Zahrádek I 184/2, 155 21 Praha 5,
s.z. MSPH 76 INS 6629/2022
Vyhlašovatel: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce dlužníka
PRAGOSTAV – Zličín s.r.o., IČO 28455754, sídlem Do Zahrádek I 184/2, 155 21 Praha 5,
vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku
na uzavření kupní smlouvy.
Předmětem kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k věci hromadné –
Sada nářadí
Dle Soupisu prodávaného majetku – příloha č.2.
Ocenění majetku dle IS: 28.000,- Kč.
Prohlídka možná po dohodě na e-mail: jiri.dorvrtel@isolc.cz.
Dlužník je plátcem DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky.
Podmínky soutěže:
1) kupní smlouva bude uzavřena s navrhovatelem nejvyšší nabídky do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o přijetí nabídky vyhlašovatelem
2) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
3) veškeré náklady související s převozem předmětu převodu hradí nabyvatel
4) nabídka musí obsahovat:
a) přesné označení zájemce
b) označení předmětu převodu – „Nabídka PRAGOSTAV – Sada nářadí „
c) návrh kupní ceny vč. DPH
5) zájemce doručí písemnou nabídku s označením „Nabídka PRAGOSTAV – Sada nářadí „
a) na adresu: Mgr. Radoslav Lavička, insolvenční správce, Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, nebo
b) do datové schránky v7zv7dt, nebo
c) na E-mail: jiri.dovrtel@isolc.cz
nejpozději do 16.1.2023, 10:00 hod. K opožděným nabídkám se nepřihlíží.
6) vyhlašovatel písemně oznámí výsledek soutěže s tím, že si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky


Přílohy:

Informace o zadavateli

Radoslav Lavička, Mgr. radoslav.lavicka@isolc.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!