Skladové zásoby z internetového obchodu s hračkami a dětským zbožím aj.

Značka: MSPH 95 INS 11625/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

11.02.2021
31.05.2021

Insolvenční správce Ing. Lee Louda, Ph.D., nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka MIDEA, s.r.o., IČO 264 55 404, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 – Strašnice (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 11625/2020. Dlužník provozoval v České republice internetový obchod s hračkami a dětským zbožím.

V insolvenční věci Dlužníka, zahrnul insolvenční správce do Soupisu majetkové podstaty Dlužníka skladové zásoby a vybavení skladu a kanceláře, a to konkrétně:

v části II. (Movitý majetek) položky číslo:

1 – Zabezpečovací a kamerový systém kanceláře, skladu a provozovny

2 – Servery 3 ks a HDD disky

3 – Počítačové vybavení

4 – Tiskárny, skener, čtečky čárových kódů a terminály

5 – Kancelářský nábytek

6 – Vybavení kuchyně

7 – Vybavení skladu

8 – RACK – datový rozvaděč stojanový, SWITCH 6ks, ventilátory, záložní zdroj

9 – Regály a stojany

10 – Ostatní vybavení

11 – Citroen Nemo 1,4 HDI A – Nákladní automobil skříňový – VIN VF7AA8HSC84204981, první zaevidování 2008

12 – Sklad zásob – skladové zásoby nacházející se na adrese K Žižkovu 640/9, Praha 9

a dále v části V. (Ostatní majetek) položku číslo:

1 – Obchodní značka BEJBYNET + logo + domény Bejbynet.cz, Bejbynet.sk, BejBy.net

V podrobnostech viz soupis majetkové podstaty zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 11.9.2020 pod číslem dokumentu B-14.

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.

– Finální kupní ceny budou schváleny věřitelským orgánem.
– Nabídky je nutno podat jednotlivě na každou položku soupisu majetkové podstaty zvlášť v cenách bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Lhůta k podávání nabídek je do 19.4.2021 (12:00 hod).

Prohlídky majetku pro zájemce budou probíhat po předchozí domluvě v termínech 24.2.2021, 15.3.2021, 30.3.2021 a 15.4.2021 vždy v rozmezí mezi 11.00 a 14.00. V případě zájmu o prohlídku lze rezervovat termín na: lee.louda@louda-is.cz.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!