skladové zásoby – potravinářské zboží

pavel@cizkovsky.cz

skladové zásoby – potravinářské zboží

JUDr. Pavel Čížkovský, advokát, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 18, jako insolvenční správce ZDRAVĚ JÍST A ŽÍT s.r.o., v likvidaci, IČO 01439863,
sídlem Libčany 223, 503 22 Libčany, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs usnesením Krajského soudu v Hradci Králové v řízení pod zn. KSHK 40 INS 5520/2020, nabízí k prodeji skladové zásoby potravinářského zboží podle seznamu uvedeného v příloze tohoto inzerátu, jak jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty pod položkou m1. Souhlas k tomu udělil insolvenční soud usnesením pod č.d. B-3. Zásoby se nabízejí pouze jako celek, jak stojí a leží, bez dopravy a nakládky. Podmínkou je uhrazení kupní ceny před podpisem smlouvy. Písemné nabídky adresujte insolvenčnímu správci, a to poštou na adresu jeho sídla, nebo na e-mail pavel@cizkovsky.cz. Uzávěrka nabídek je 27. dubna 2020, do 12.00 hodin Bližší informace jsou dostupné na základě e-mailové žádosti na adrese pavel@cizkovsky.cz. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Movité věci

25.03.2020
25.03.2021


Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz

Související inzeráty