Skladové zásoby spol. ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o.

Značka: KSPH 72 INS 10620 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

20.11.2019
31.08.2020

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 72 INS 10620 / 2019 dlužníka ZAHRADNÍ NÁBYTEK, s.r.o. skladové zásoby, jenž jsou uvedeny v inventurním seznamu v příloze inzerátu. Veškerý movitý majetek je nabízen k prodeji jakožto celek.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

 

Bližší informace a podávání cenových nabídek prostřednictvím emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 234000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 335000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Neuvedeno Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!