Škoda Felicia

Značka: 1822

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Chrudim, Česko

Kraj: Celá ČR, Pardubický kraj

Movité věci

25.11.2020
31.01.2021

Likvidační správce ustanovený v řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli Blanka Putnarová nabízí se souhlasem soudu k přímému prodeji níže popsanou movitou věc, jež je sepsána v soupisu likvidační podstaty pod položkou poř. č. 3, a to:

 • osobní automobil Škoda Felicia, RZ: 4E49403, VIN: TMBEFF413S0090779, barva: červená – tmavá, první zaevidování 16.06.1995.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.01.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • prodej vozidla ve stavu jak stojí a leží,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

Likvidační správce upozorňuje, že k vozidlu nejsou k dispozici žádné klíče. Kupující si případně musí zajistit jejich duplikát.

Vozidlo se nachází v areálu Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktuje likvidačního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!