Skútr JMSTAR JSD 150T-19

Značka: 5195

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Beroun, Česko

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Movité věci

16.11.2020
16.01.2021

Insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Barbora Škorpilová, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 61 INS 8289/2020, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k přímému prodeji níže popsanou movitou věc, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 1, a to:

 • Skútr JMSTAR JSD 150T-19, RZ: 3SB284, VIN: LJ4CJ15M475602205, první registrace v roce 2009, stav km cca 3800km.

 

Skútr se nachází v obci Beroun. Prohlídky nabízeného majetku budou uskutečňovány vždy na základě individuální domluvy. V případě zájmu u prohlídku vozidla předem sdělte své kontaktní údaje (e-mail a telefon) na e-mail: info@advokatnovak.cz.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • sdělení nabízené kupní ceny,
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 16.01.2021 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení skútru, identifikační kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

 

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout veškeré předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!