Směnka Edward Lambert

Značka: KSBR 32 INS 398/2010

Cena: 29191636 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.09.2020
30.09.2020

Insolvenční správce dlužníka Oděvní podnik, a.s., IČ: 25532774, oznamuje zahájení zrychlené výběrové řízení na uzavření Smlouvy o postoupení směnečné pohledávky po Edward Lambert, narozen 21.5.1962, bytem Red House Farm, Bridge Hewick, Ripon, North Yorkshire HG45Ay, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ve výši 985.771,00 GBP s přísl., když ve věci vydán směnečný platební rozkaz sp.zn. 50 Cm 141/2012-14  ze dne 13.6. 2012, potvrzen Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17.9.2014, v PM 7.10.2014.

 

Podmínky: dle pokynu zajištěného věřitele: – prodej nejvyšší nabídce – úplata splatná nejpozději při podpisu Smlouvy. Uzavření smlouvy podléhá schválení zajištěného věřitele.

 

Vyhlášení výběrového řízení ani jakékoliv související úkony ze strany Insolvenčního správce nezakládají povinnost Insolvečního správce uzavřít Smlouvu o postoupení pohledávky. Žádnému z účastníků výběrového řízení učinění nabídky nezakládá pro účastníka nárok na uzavření Smlouvy.

 

Případné nabídky zasílejte na adresu:

 

JUDr. Miloslava Horská

Insolvenční správce dlužníka Oděvní podnik, a.s.

Velkopavlovická 25, 628 00  Brno

 

Lhůta pro podání nabídek končí 30.9.2020 do 12:00 hodin

 

Obálku označte výrazně: „NEOTVÍRAT – SMĚNKA“.

 

Bližší informace

Insolvenčního správce:  ak.horska@seznam.cz, tel.: 544 23 9004

 

 

 

 

Informace o zadavateli

JUDr. Miloslava Horská ak.horska@seznam.cz Velkopavlovická 25, 628 00 Brno-Vinohrady, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!