Sněhová fréza

Značka: KSHK 15 INS 16232/ 2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

27.01.2021
02.03.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji movitý majetek dlužníka Pavla Zikmunda, nar. 13. 12. 1982, IČ: 74297911, bytem Česká Skalice, Pod Vinicí 732, PSČ 552 03 (KSHK 15 INS 16232/ 2018).

Nabízeným majetkem je sněhová fréza (majetek se aktuálně nachází v České Skalici). Jedná se o majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty v oddílu č. II. Movitý majetek pod položku č. 1, přičemž uvedený soupis majetkové podstaty je připojen v příloze.

S ohledem na skutečnost, že uvedený movitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 1. 3. 2021 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o koupi, dále nabízenou kupní cenu a do předmětu emailu uvést „sněhová fréza“. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 234000 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 20.06.2023 Celá ČR 335000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!