Soubor komponentů fotovoltaických systémů

Značka: KSOS 31 INS 7393 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Movité věci

03.06.2024
21.06.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 31 INS 7393 / 2023 k odkupu níže uvedený majetek:

 • Skladové zásoby dlužníka (fotovoltaické komponenty) – viz příloha č. 2 soupisu MP.
 • Vysokozdvižný vozík Toyota 8FBEKT16.

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu II. Movitý majetek pod položkami č. 6 a 7). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=56221891)

Podmínky výběrového řízení:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • minimální kupní cena je 5,175.000,- Kč
 • náklady spojené s převzetím předmětu zpeněžení hradí kupující;
 • zájemce zřetelně označí, zda se jedná o nabídku kupní ceny vč. DPH nebo bez DPH;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku;
 • platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Prohlídka majetku je možná po předchozí domluvě v termínu, který bude dohodnut mezi správcem a zájemcem.

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu lukas.kotoun@indra-sebesta.cz. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSOS 31 INS 7393 / 2023 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 860000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!