Soubor movitého majetku

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

14.04.2021
30.04.2021

Insolvenční správce dlužníka nabízí k přímému prodeji soubor movitého
majetku jak stojí a leží, a to nejvyšší nabídce.

Prohlídky zboží nejsou z epidemiologických důvodů možné, více foto zašleme
vážným zájemcům na vyžádání. V příloze jsou uvedeny názvy konkrétních
prodávaných šperků s počty kusů.

Nabídky k odkupu je nutné zaslat v zalepené obálce na adresu G&V
Administrators v.o.s., Rašínova 2, 602 00 Brno do 30.4.2021 (včetně) do
14:00 hodin (SEČ) označené „MERMAID – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NABÍDKA“. Na později
doručené nabídky nebude brán zřetel. Zájemce je povinen nejpozději do
29.4.2021 (včetně) uhradit bezhotovostním převodem pod variabilním symbolem
„27639151“, do poznámky jméno/firmu, na účet zřízený insolvenčním správcem
pro správu majetku dlužníka u Sberbank CZ, a.s. pod č. 4211327714/6800,
kauci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že tato
se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na výše uvedený účet, jinak
nebude na nabídku tohoto zájemce brán zřetel.

Kupní cenu je nutno uhradit před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce
si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu
v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 19402/2019.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!