Soubor movitého majetku dlužníka TECHNOSERVICE-technické a komerční služby, s.r.o. (z areálu Žďár nad Sázavou, ulice Jihlavská)

Značka: 23PP000020

Cena: 55 000 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Žďár nad Sázavou

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

09.02.2023
31.12.2023

Předmět výběrového řízení:

 Soubor věcí movitých tvoří vybavení shora uvedeného areálu Žďár nad Sázavou, ul. Jihlavská.

 Specifikace a ocenění souboru movitých věcí jsou uvedeny v posudcích znalce Ing. Tomáše Semráda:

 ZP číslo 171/23/2021 ze dne 17.10.2022 a činí 33 478 000 Kč (součástí prodeje není položka č. 56 uvedeného posudku – frézka Optimum)

     ZP číslo 197/26/2022 ze dne 9.12.2022 a činí 16 961 000 Kč.

 Nad rámec položek sepsaných ve shora uvedených posudcích a součástí prodeje je dále autojeřáb zn. Faun.

 Minimální kupní cena předmětu zpeněžení jako celku je stanovena na částku 55 000.000 Kč bez DPH

 Kauce ve výši 5 000 000 Kč


Informace o zadavateli

PROKONZULTA a.s. info@prokonzulta.cz Křenová 299/26, 602 00 Brno
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!