SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ – ZBRANĚ

Značka: KSOS 31 INS 24324/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

09.03.2022
11.04.2022

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 31 INS 24324/2020 nabízí k prodeji níže specifikované zbraně:

 • puška samonabíjecí,
 • brokovnice samonabíjecí,
 • brokovnice dvojka,
 • pistole CZ 75 D,
 • malorážka S11 lux,
 • pistole Kevin,
 • malorážka ZKM 456,
 • revolver Navy Colt,
 • revolver perkusní Colt.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Kupující musí splnit podmínky pro vlastnictví zbraně podle ust. § 8 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, tj. musí být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení). Součástí nabídky bude s ohledem na výše uvedené i kopie zbrojního průkazu zájemce, jehož originál bude předložen při podpisu kupní smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek končí 11.4.2022

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2024 31.08.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 31.08.2024 Ústecký kraj 1000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 31.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!